رمز پویا

رمز پویا


رمز پویا یا یک‌بار مصرف (OTP: One Time Password) یکـی از سـازوکارهـای امنیتی اسـت که هنگـام استفـاده از نرم افزارهای بانکی و به منظور کاهش جرائم و سوءاستفاده های مرتبط با رمـزهای ایستا طراحی شده است. بدین‌نحو که برای برخی از فعالیت‌های بانکی به جای استفاده از رمـز ایستا، رمزموقت و یکبار مصرف بـه صورت پیـامک و یـا از طـریق اپلیکیشن در اختیـار شما قـرار میگیرد کـه ۱۲۰ ثانیه فرصت دارید از این رمز استفاده کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهید.
انواع رمزهای پویای بانک خاورمیانه

در حال حاضر بانک خاورمیانه ۳ نوع رمز پویا ارائه می‌دهد:
۱) رمـز پویـا مخصوص رمـز دوم کـارت (خریـدهای اینترنتی، پـرداخت قبض خدمات شهری و انتقـال وجـه به سایر کارت‌ها از طـریق موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک)
۲) رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنت‌بانک
۳) رمز پویا مخصوص ورود بـه اینترنت‌بانک
* لازم به ذکر است رمز پویـای مخصوص تراکنش و رمز پویای دوم کارت را می توان با نصب یک اپلیکیشن دریافت کرد.

نحوه فعالسازی اپلیکیشن رمز پویا MEB OTP

۱) ورود به وب‌سایت بانک خاورمیانه به آدرس https://www.middleeastbank.ir
۲) دانلـود و نصـب اپلیکیشن MEB OTP مطـابق با سیستم‌عامل تلفن‌همـراه از طریـق منـوی بانکداری الکتـرونیک، زیر منـوی رمزپویا
۳) دریافت رمـز ورود به اپلیکیشن از طریق شعب و یا اینترنت‌بانک
۴) دریافت پیامک حاوی کد فعالسازی
۵) انتخاب رمز دلخواه
اپلیکیشن رمز پویا اندروید Android

الف) رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت
این رمـز برای انجـام تمـام تـراکنش‌های بـدون حضـور کـارت مانـند پـرداخت قبـض خدمات شهـری، خریـدهای اینترنتـی، انتـقـال وجــه کـارت بــه کـارت از طـریق مـوبایـل بـانک یـا اینترنت‌بانک استفاده می‌شود.
از دی ۱۳۹۸ رمـز دوم ایستـای تـمـام کـارت‌ها غیرفعال شده و شما فقط با استفاده از اپلیکیشن و یـا دریـافت رمز پویـا به صورت پیامک می‌توانید عملیات بانکی مربوطه را انجام دهید.
* لازم به ذکر است تا سقف ۱ میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت امکان استفاده از رمز ایستا امکان‌پذیر می‌باشد.

این رمز به ۲ صورت قابل دریافت است
۱) بـرای استفاده از اپلیکیـشن MEB OTP به منظـور دریافت رمز دوم پـویای کـارت، دستـرسی بـه اینترنت الـزامی است و پس از فعالسازی این اپلیکیشن در تمام کشورها قابل استفاده است.
۲) دریافت رمز پویای کـارت از طریق پیامک هنگام خرید از درگـاه‌های اینترنتی درصورت نداشتن اپلیکیشن امکان‌پذیر است. برای دریافت رمز پویا از طریق پیامک، شماره تلفن همراهی که مایل هستید رمز به آن ارسال شود از طریق شعبه، اینترنت بانک و یا خودپردازهای بانک خاورمیانه معرفی نمایید.
(به دلیل محـدودیـت‌های ارسال پیامک، استفـاده از این روش تنها هنگام حضور در کشور ایران امکا‌ن‌پذیر است.)

نحوه دریافت رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت
۱) ورود به اپلیکیشن MEB OTP
۲) انتخاب گزینه رمز دوم کارت
۳) فعالسازی کارت مورد نظر
۴) انتخاب کارت فعال مورد نظر
۵) دریافت رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت
۶) وارد کردن رمز در درگاه مورد نظر


ب) رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنت‌بانک
این رمـز پویا برای انجـام و یا تـایید تـراکنش با مبـالغ بیش از حد پـیـش فـرض در اینتـرنت بـانـک (بـرای اشخاص حقیقـی ۲۰۰ میلیون ریـال و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون ریال) الزامی است.
به منظور استفاده از رمـز پویـای تـراکنش اینتـرنت بـانک شما می‌بایست برای انتخاب نحوه دریافت کد فعالسازی (پیامک یا اپلیکیشن) به شعب بانک مراجعه نمایید.
استفاده از رمز پویا برای تمامی مبالغ به درخواست شما در شعب بانک امکان پذیر است.

این رمز به ۲ صورت قابل دریافت است
۱- استفـاده از اپلیکیشن MEB OTP به منظـور دریـافت رمـز دوم پـویای تـراکنش اینترنت بانک، بـدون نیاز بـه اینتـرنت در تمام کشورها قابل استفاده می‌باشد.
۲- دریافت رمز پویـای تراکنش اینترنت بانک از طـریق پیـامک (بـه دلیل محـدودیت‌های ارسال پیـامک، تنها هنگام حضور در کشور ایران امکان‌پذیر است.)

نحوه دریافت رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنت بانک
۱) ورود به اپلیکیشن MEB OTP
۲) انتخاب گزینه رمز تراکنش اینترنت‌بانک
۳) کلیـک بـر روی گـزینـه فعالسـازی رمـز پـویــای تــراکنـش اینترنت‌بانک در اولین ورود
۴) وارد نمـودن عـدد اعلام شـده در اینترنت‌بانک و دریـافت رمـز
۵) استفاده از رمز ساخته شده در اینترنت‌بانک برای انجام تراکنش


ج‌) رمز پویا مخصوص ورود به اینترنت‌بانک
این رمز یکی از سازوکارهای امنیتـی دو مرحله‌ای هنگام ورود به اینترنت‌بانک است. این رمز در حال حاضر به صورت پیامکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به دلیل محدودیت‌های ارسال پیامک، استفاده از این روش تنها هنگام حضور در کشور ایران امکان‌پذیر است.

نحوه فعالسازی
۱) رمز پویای ورود به اینترنت‌بانک با درخواست شما با مراجعه بـه یکـی از شعب بـانک خاورمیـانه و تکمیـل فرم درخواست فعال می‌گردد.
۲) هنگام ورود به اینتـرنت‌بـانک پس از وارد کردن نام کـاربـری و رمز ورود، رمز پویا به صورت خودکار توسط بانک خاورمیانه بـه شماره تلفن‌همراه شما ارسال می‌گردد.
 
* بـرای نصب نـرم‌افزارهای رمز پویا آدرس https://middleeastbank.ir/page/otp را مستقیما در مـرورگر خود وارد کنید.
* برای فعالسازی و نصب اپلیکیشن MEB OTP بر روی گوشی تلفن همراه، حضور در کشور ایران و دسترسی به اینترنت الزامی است.

 

بروشور رمز پویا