مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی


مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق

فلسفه وجودی تدوین قوانین و مقررات، حفظ ثبات، نظم، و امنیت می‌­باشد. در این راستا، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک خاورمیانه (AML & Compliance Department) به منظور تضمین ثبات، نظم و امنیت در عملیات بانکی ایجاد شده است. تلاش این مدیریت بر آن اساس است تا از مطابقت عملکرد بانک با قوانین و مقررات، اعم از داخلی و بین‌المللی، اطمینان حاصل نماید. قوانین و مقررات داخلی شامل طیف وسیعی از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بانکداری، مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک می­‌باشد. در زمینه مقررات بین‌المللی، پیمان­‌های بین‌المللی (Conventions)، معاهدات بین‌المللی (Treaties)، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML)، مقررات متحدالشکل نهادهای بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC-UCP) و سایر مقررات مربوطه ملاک تطبیق می‌باشند.
برخی از اهدافی که این مدیریت با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات دنبال می‌کند به شرح ذیل می‌باشند:

حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن

مدیریت تطبیق با نظارت بر اجرای قوانین مربوط، حس اعتماد در مشتریان نسبت به حفظ حقوقشان در بانک را ایجاد می‌کند. اعتماد و اطمینان از حفظ حقوق یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک مطلوب برای مشتریان محسوب شده؛ مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی در تایید این انتخاب به مشتریان کمک می‌نماید.

افزایش شفافیت در عملیات بانک

یکی از مهمترین آثار رعایت قوانین و مقررات، افزایش شفافیت در عملکرد بانک است. فعالیت‌های بانکی که در چارچوب قوانین و مقررات باشد، قابل پیش­‌بینی و مشخص بوده، و این امر موجب افزایش اطمینان مشتریان می‌شود.

جلوگیری از نقض قوانین و مقررات

مدیریت تطبیق با شناسایی قوانین و مقررات اساسی و مرتبط، تدابیر لازم جهت حسن اجرای آن­ها را پیش‌بینی نموده و همچنین اقدامات لازم جهت آشنا ساختن واحدهای مختلف بانک با قوانین مربوطه، و نظارت مستقیم بر رعایت آن­ها را عهده‌دار می‌باشد که این رویکرد پیشگیرانه مدیریت تطبیق، حافظ حقوق مشتریان نیز می‌باشد.

کاهش زیان‌های ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات

مدیریت تطبیق ضمن شناسایی موارد قصور در رعایت قوانین، از افزایش سطح زیان‌های احتمالی جلوگیری می‌نماید.

ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات

یکی از مهمترین اهداف مدیریت تطبیق، درونی ساختن فرهنگ رعایت قوانین در بانک می‌باشد، به ترتیبی که کلیه ارکان به طور خودکار در چارچوب قوانین عمل کرده و حقوق بانک‌ها و مشتریان را حفظ نمایند.

حفظ شهرت و اعتبار بانک

رعایت قوانین و مقررات موجب افزایش شفافیت، بالا رفتن سطح اعتماد و رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و ترویج فرهنگ اجرای قانون می‌گردد؛ و محصول نهایی آن افزایش شهرت و اعتبار بانک در نظام بانکی و به طور کلی در جامعه (که جزو اهداف اساسی این بانک است) می‌باشد.

● شیوه نامه تطبیق و مبارزه با پولشویی
● اعلامیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
● برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)