تلفنبانک

تلفنبانک


تلفنبانک

سرویس تلفنبانک خاورمیانه به منظور گسترش بانکداری الکترونیکی ۲۴ ساعته راه اندازی گردیده و برای مشتریان گرامی این امکان را فراهم می‌کند که به صورت شبانه‌روزی برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم به انجام رسانند.
مشتریان محترم از طریق تماس با شماره ۴۲۵۵۷ می‌توانند از خدمات تلفنبانک بهره‌مند گردند. برخی از مهم‌ترین خدمات این سامانه به‌شرح زیر می‌باشد:

• اعلام موجودی
• اعلام صورتحساب
• اعلام شماره شبای حساب
• انتقال وجه عادی (بین حساب‌های بانک خاورمیانه)
• پرداخت کلیه
قبوض خدمات عمومی اعم از مخابرات، تلفن همراه، جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، آب و فاضلاب، برق، گاز و شهرداری در سراسر کشور 
• عملیات چک (اعلام وضعیت چک‌های دسته چک مورد نظر)
• تغییر تنظیمات پیش فرض (شامل تغییر شماره سپرده پیش فرض، تغییر نام کاربری، تغییر رمز اول و دوم تلفنبانک)
• ارسال فکس صورتحساب
مشتریان می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند.
همچنین اشخاص حقوقی نیز باتکمیل فرم و معرفی نماینده می‌توانند از امکانات تلفنبانک استفاده نمایند.

برخی از مهم ترین خدمات این سامانه جهت اشخاص حقوقی به شرح زیر می‌باشد:
• اعلام موجودی
• اعلام صورتحساب
• اعلام شماره شبای حساب
• عملیات چک (اعلام وضعیت چک‌های دسته چک مورد نظر)
• تغییر تنظیمات پیش‌فرض (شامل تغییر شماره سپرده پیش‌فرض، تغییر نام کاربری، تغییر رمز اول و دوم تلفنبانک)
• ارسال فکس صورتحساب
مشتریان می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند. همچنین اشخاص حقوقی نیز با تکمیل فرم و معرفی نماینده می‌توانند از امکانات تلفنبانک استفاده نمایند.