بانکداری باز
بانکداری باز

بانکداری باز به مشتریان این امکان را می دهد که بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک یا وارد کردن اطلاعات به صورت دستی در نرم افزار اینترنت بانک، تمامی امور بانکی را در نرم افزارهای داخلی خود انجام دهند.

برخی از سرویسهای ارائه شده عبارت اند از:
• دریافت صورتحساب
• اعتبار سنجی شماره حساب، شماره شبا و شماره کارت
• انتقال وجه داخلی
• انتقال وجه بین بانکی (ساتنا/پایا)
• تراکنش گروهی
• لیست چک‌های واگذار شده به حساب
• تبدیل شماره حساب به شماره شبا
• دریافت صورتحساب دستگاه پایانه فروش
• دریافت مانده حساب
• اعتبارسنجی مقصد گروهی
• لیست درخواست‌های گروهی
• کارت به کارت
• انتقال وجه حساب به کارت
• پرداخت قبض
• صورت حساب تلفیقی پایانه فروش و حساب بانکی

به منظور دانلود اپلیکشن تایید تراکنشهای بانکداری از لینک ذیل استفاده نمایید:

اپلیکیشن موبایل تایید امضادار ( محیط عملیاتی ) اپلیکیشن موبایل تایید امضادار ( محیط تست )

لازم به ذکر است برای استفاده از خدمات بانکداری باز، نیاز است بین نرم افزار داخلی شرکت و سیستم بانک ارتباط مستقیم برقرار شود. برای اطلاعات بیشتر به شعب بانک خاورمیانه مراجعه فرمایید.