نمایش اخبار
عرضه ۸۰ میلیون سهم بانک خاورمیانه 21-12-95

امروز ۸۰ میلیون سهم بانک خاورمیانه توسط یک سهامدار حقوقی روانه میز فروش می شود. بانک خاورمیانه که با سرمایه 500 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و طی هفته گذشته با رشد قیمت سهام از 220 به 248 تومان ، یکی از سهام مقبول گروه بانکی بود، امروز با عرضه 80 میلیون سهم معادل 1.6 درصد روبرو است. به گزارش اخبار بانک، در این جریان ، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان، این تعداد سهام را به قیمت پایه هر سهم 250 تومان و به ارزش 20 میلیارد تومان و به صورت نقد روانه میز فروش کرد.

تاریخ انتشار خبر: 1395/12/21 / شماره خبر: 2107