نمایش اخبار
مجمع عمومی عادی بانک خاورمیانه برگزار می‌شود 23-04-95

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه  در زمان و مکان اعلام شده ( راس ساعت 9 صبح روز 1395/04/24 در مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش ) به قوت خود باقی است. ولی مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه،  لغو  و زمان تشکیل جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

هیات مدیره بانک خاورمیانه

تاریخ انتشار خبر: 1395/04/23 / شماره خبر: 1346