تسهيلات ارزی صندوق توسعه ملی
تسهيلات ارزی صندوق توسعه ملی

با توجه به ماهيت اصلی بانک خاورميانه به عنوان بانکی متمرکز بر ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و توجه خاص اين بانک به صنعت‌گران و توليدکنندگان کشور، همواره رفع نيازهای واحدهای توليدی و صنعتگران از اهميت ويژه‌ای در اين بانک برخوردار بوده است. در همين راستا بانک خاورميانه نسبت به انعقاد قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام نموده و متعاقب آن نسبت به پذيرش، ارزيابی، تصويب و اعطای تسهيلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در صورت احراز بازدهی مناسب طرح، رعایت الزامات قانونی، رعایت حدود ریسک‌های بانک مطابق با اسناد مربوطه و اخذ وثایق و تضامین لازم اقدام می‌نمايد. مشخصات کلی در خصوص اين تسهيلات به شرح زير است:

طرح‌ها‌ و فعاليتهای مجاز جهت دريافت تسهيلات
• طرح‌ها‌ و فعاليت‌های نفت، گاز، پتروشيمی، پالايشگاه.
• طرح‌ها‌ و فعاليت‌هایی که بتوانند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتی به صورت ارزی اقدام کنند.
• طرح‌ها‌ و فعاليت‌های حمل و نقل ريلی مشروط به تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران برای فروش ارز به اين طرح‌ها‌ برای بازپرداخت تسهيلات دريافتی.
• طرح‌ها‌ و فعاليت‌های نيروگاهی و آب شیرين‌کن‌ها مشروط به بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزی.

اشخاص مجاز برای دريافت تسهيلات
• اعطای تسهيلات از محل منابع صندوق به موسسات و شرکت‌هایی مجاز می‌باشد که حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) سهام يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم يا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
• اعطای تسهيلات از محل منابع صندوق توسط بانک عامل به بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکيت بیش از بیست درصد (۲۰٪) اعضاء هيات مديره آنها توسط مقامات دولتی تعيين می‌شوند، ممنوع است.
• موسسات و شرکت‌هایی که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خيريه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غيردولتی هستند.
• اعطای تسهيلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسليم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی (در هر مرحله استفاده از تسهيلات) از بیست درصد (20٪) کمتر نباشد (طرح‌ها‌ و فعاليت‌های بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمايه‌گذاری مورد نياز مشمول محدوديت مندرج در این بند نمی‌باشد).

شرايط و ضوابط کلی
• نرخ سود مورد انتظار تسهيلات پرداختی (بر مبنای دلار آمريکا) برای بخش های نفت و گاز و پتروشیمی در کلیه مناطق شش درصد (۶٪) در سال و برای سایر موارد (از جمله بخش آب و کشاورزی و طرح‌ها و فعالیت‌های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی) معادل ۳٫۵٪ در سال خواهد بود.
• مدت لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمايشی از طرح‌ها‌ حداکثر سه (۳) سال، دوره تنفس حداکثر شش (۶) ماه و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطایی حداکثر پنج (۵) سال می‌باشد. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت نبايستی از هشت (۸) سال تجاوز نمايد.
• پيش‌فاکتورهای ماشين‌آلات و تجهيزات خارجی لازم است از سوی شرکت‌های اصلی سازنده آنها يا واحد و نماينده رسمی فروش آن شرکت‌ها صادر شده باشد.
• اعطای اين تسهيلات فقط به صورت ارزی است و دريافت کننده تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلی را ندارد.
• پذيرش ریسک نوسانات نرخ ارز بر عهده مشتری بوده و مشتری ملزم به بازپرداخت تسهيلات به ارز میباشد.
• پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به يکی از ارزهای قابل تسعير در بازارهای بین‌المللی (يورو، ین ژاپن، درهم امارات، وون کره جنوبی، پوند انگليس و فرانک سوييس) می‌باشد.
• استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقيقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسويه کامل تسهيلات دريافتی قبلی از محل منابع صندوق می‌باشد.
• رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقويت صادرات مصوب 1391/05/01 الزامی است.
• تسهيلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزينه‌های سرمايه‌گذاری طرح خواهد بود.
• اعطای تسهيلات در قالب گشايش اعتبار اسنادی و بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.