سپرده‌های سرمایه‌گذاری
سپرده های ریالی
نوع سپرده نرخ سود علی‌الحساب سالانه
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 10 %
سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله 10 %