سپرده‌های سرمایه‌گذاری
سپرده های ریالی
نوع سپرده نرخ سود علی‌الحساب سالانه
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۰٪
سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله ۱۵٪