ساختمان مرکزی

 

اطلاعات تماس ساختمان مرکزی:

تلفن تماس: ۴۲۱۷۸۰۰۰
دورنگار:   ۸۸۷۰۱۰۹۵
نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان  پنجم، شماره ۲
کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷
صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
شماره ثبت: ۴۳۰۷۹۵
کداقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۵۵۱۶۵۸
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

ایمیل: Info@middleeastbank.ir  
کد سوییفت بانک خاورمیانه:  KHMIIRTHXXX
کانال تلگرام بانک خاورمیانه:
https://telegram.me/ME_Bank

   ساعات کار ساختمان مرکزی:
روزهای هفته ساعت
شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶:۳۰
پنجشنبه ۸ تا ۱۲
جمعه تعطیل