ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی


   تلفن تماس: ۴۲۱۷۸۰۰۰-۰۲۱

   دورنگار: ۸۸۷۰۱۰۹۵-۰۲۱

   نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان  پنجم، شماره ۲

   کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ 

   صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵ 

   ایمیل: Info@middleeastbank.ir
   ساعات کار ساختمان مرکزی
روزهای هفته ساعت
شنبه تا چهارشنبه ۸:3۰ تا ۱2:3۰
پنجشنبه ۸:3۰ تا ۱۲:۰۰
جمعه تعطیل