گزارش‌ها و صورت‌های مالی

هدف از تهیه صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیف گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شوند.

گزارش سالانه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی تلفیقی

گزارش هیات مدیره به مجمع

پیش بینی درآمد هر سهم