حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی


حاکمیت شرکتی

وقوع بحران‌های مالی و به دنبال آن سقوط اقتصادی در دهه‌های اخیر، ادبیات حقوقی و مالی تازه‌ای را به طور گسترده مطرح کرده است. بر این اساس، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستماتیک احتمالی و فراهم نمودن زمینه‌های استحکام برای کاهش هزینه بحران‌های مالی اجتناب‌ناپذیر است. «حاکمیت شرکتی»، مفهوم تازه‌ای است که قادر به ارایه چارچوبی روشن و هدفمند در این زمینه است. بدین ترتیب که با تاکید بر پاسخگویی به کلیه ذی‌نفعان، عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل به حساب می‌آید. حاکمیت شرکتی، اصول و ضوابط مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است که اجرای دقیق آنها در نهایت منجر به شفافیت، کارآیی قابل قبول در عملکرد، تخصیص کارآمد منابع، وجود مدیریت ریسک موثر، انتصابات تخصصی در بین مدیران، تامین حقوق سپرده‌گذاران و تامین حقوق تمامی ذی‌نفعان خواهد شد. توجه به این مفهوم در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که نقش اصلی تامین مالی بنگاه‌ها در کشور بر عهده آنهاست و به عنوان مهم‌ترین نهاد در جذب سپرده‌های مشتریان،  طیف وسیعی از ذی‌نفعان را در بر می‌گیرد که حفظ حقوق ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بانک خاورمیانه در راستای ایفای رسالت خویش در افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده‌ اقتصادی برای سهامداران و جامعه، همواره در تحقق منافع سایر ذی‌نفعان نیز کوشا و مصمم بوده است. با توجه به تعهد هیات‌مدیره بانک در تحقق بخشیدن به این امر مهم، توجه به استقرار صحیح و کارآمد اصول حاکمیت شرکتی و نظارت مستقیم بر تحقق آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر کمیته‌های «رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)»، «کمیته حسابرسی» و «کمیته حقوق و مزایا» برای تحقق این اهداف به شرح وظایف زیر ایجاد شده و زیر نظر هیات‌مدیره به ایفای وظایف خویش می‌پردازند:

کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)

وظیفه این کمیته کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های بانک به طور کلی و انطباق مقررات پایین دستی از جمله آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی داخلی، مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قوانین و مقررات داخلی و استانداردها و ضوابط بین‌المللی است. با تشکیل واحد تطبیق قوانین و مقررات تحت نظارت این کمیته، هیات‌مدیره مترصد کاهش ریسک‌های عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک شهرت ناشی از آن و همچنین تحقق برخی اهداف دیگر همچون افزایش شفافیت، حفظ حقوق مشتریان و ذی‌نفعان در چارچوب مقررات و ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات است.

کمیته حسابرسی

وظیفه اصلی این کمیته استقرار کنترل‌های داخلی به صورت منسجم و یکپارچه است. علاوه بر این که براساس نقش نظارتی خود، همواره، صحت اجرای عملیات و فعالیت‌ها در تمامی بخش‌ها و زیر مجموعه‌های بانک را مورد سنجش قرار داده و در فواصل زمانی مشخص گزارش‌های لازم را به هیات‌مدیره ارایه می‌دهد. در سال ۱۳۹۲ با تشکیل کمیته حسابرسی براساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین تصویب منشور کمیته مزبور در هیات‌مدیره، ضمن تشکیل یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی، ساختار و عملیات واحد حسابرسی داخلی نیز مشخص گردید. هدف اصلی این کمیته بررسی مستمر کنترل‌های داخلی، بازبینی و ارزیابی سیستم گزارشگری مالی، تعامل با حسابرسان مستقل و پیگیری نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی و نامه مدیریت حسابرسان مستقل است.

کمیته حقوق و مزایا

هدف از ایجاد این کمیته، نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌های تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران است. بدین ترتیب که با ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران با توجه به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده پیشنهاداتی در خصوص میزان حقوق و پاداش ایشان به هیات‌مدیره ارائه می‌دهد.

کمیته ریسک

هدف این کمیته نظارت بر نحوه مدیریت ریسک در بانک و همچنین ارائه مشاوره در مورد مسائل مهم ریسک از جمله تعیین استراتژی حدود ریسک، ریسک‌‌پذیری و ظرفیت ریسک، طراحی چارچوب‌‌ها، سیستم‌‌ها و کنترل‌‌های مورد استفاده در مدیریت ریسک برای اندازه‌‌گیری، تجمیع، کنترل و گزارش ریسک‌‌هاست. علاوه بر این به همسو کردن ریسک‌‌پذیری با استراتژی بانک و پایش وضعیت ریسک‌‌های بانک به ویژه ریسک‌‌های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی می‌‌پردازد.