ارتباط با ما
ارتباط با ما
برای ارتباط با ما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر اقدام کنید:
 • نشانی پستی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
 • کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷
 • صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
 • شماره ثبت: ۴۳۰۷۹۵
 • کداقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۵۵۱۶۵۸
 • شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
 • ایمیل: Info@middleeastbank.ir
 • کد سوییفت بانک خاورمیانه:  KHMIIRTHXXX
 • شماره تلفن: ۴۲۱۷۸۰۰۰
 • شماره فکس: ۸۸۷۰۱۰۹۵
 • شماره پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۲۱۷۸
 • کانال تلگرام بانک خاورمیانه: https://telegram.me/ME_Bank