سامانه ثبت شکایات

راهنمای استفاده از سامانه پاسخگويی به شکايات و ارتباط‌ مردمی بانک خاورمیانه

سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات بانك خاورمیانه كه در اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد فعال گرديده ، فرايندي است كه به موجب آن شمامي توانيد شكايات خود را در آن ثبت نموده و مدیریت بازرسي اين بانك مسئوليت پاسخگويي و رسيدگي به اين شكايات را به عهده دارند . از طريق اين سامانه، شاكيان قادر به ارسال شكايت خود می‏باشند. حوزه نظارتي بانك پس از بررسي شكايات، پاسخ را از طريق همين سامانه به مشتريان منعكس مي نمايد. مشتريان مي توانند در صورت عدم دريافت پاسخ در مدت زمان 30 روز از طريق اين سامانه، شكايت ثبت شده خود را پيگيري نمايند. چنانچه شما از نحوه ارایه خدمات در هريك از شعب ، ادارات امور و يا ادارات مركزي بانك در زمينه هاي نقض قوانين ، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه ، اطاله رسيدگي ، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات ، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از بانك درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير و قبل از مراجعه به مراجع نظارتی برون سازمانی نظیر بانک مرکزی در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم ارایه گردد.

پذیرش هرگونه شکواییه از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این بانک و ارائه جوابیه دریافتی به بانک مرکزی می باشد.

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمایيد:

* به دليل قاطع بودن احكام دادگاه ها از ارسال شكوائيه هايي كه در محاكم قضايي در حال بررسي مي باشند خودداري فرماييد .

* در صورتيكه قبلاً شكايت خود را بصورت كتبي به روشهاي ديگر ارسال نموده ايد از ارسال آن از طريق اين سامانه خودداري فرماييد.

* به شكايت هاي تكراري رسيدگي نخواهد شد.

* ثبت اطلاعات هويت شاكي در اين نرم افزار اجباري مي باشد بنابراين بايستي نسبت به ثبت دقيق اطلاعات اقدام نماييد.

* بعد از ثبت شكايت از طريق مكانيزم هاي خاصي هويت مشتريان احراز مي گردد و شكاياتي كه مشخصات شاكي احراز نگردد رسيدگي نخواهد شد.

* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود.

* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است.

* متن شكايت نبايد از يك صفحه A4 بيشتر گردد.

* باتوجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنتي به هنگام ورود اطلاعات، شايسته است درابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد .

* از در اختيار قرار دادن شماره پيگيري خود به سايرين به منظور حفظ اطلاعات جداً خود داري فرماييد .

< فرم ثبت شکایت >