نمایش خبر
ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در نیمه دوم اسفند ۹۷

به آگاهی مشتریان ارجمند می‌رساند، ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در روزهای پایانی سال ۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

از 97/12/15 تا 97/12/27 
(
شنبه تا چهارشنبه)  از ۸ تا ۱۷

(پنج‌شنبه) از ۸ تا ۱۳


مدیریت ارتباطات

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/14 / شماره خبر: 4150