نمایش خبر
بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تمدید بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: افراد یکبار از بخشودگی وام های زیر 100 میلیون بهره مند می شوند.
محمدمهدی مفتح بیان داشت: بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
مفتح گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال 96 خود را تا پایان سال 97 تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.
این نماینده مجلس درخصوص اصلاح بند ط تبصر16 قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه وام های زیر 100 میلیون تومان بخشوده می شود، در ابتدا نمایندگان اعتبار 50 هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه این رقم به 73 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یکبار می توانند از این حکم برای تسویه وام هایشان استفاده کنند.
ایسنا

تاریخ انتشار خبر: 1397/07/18 / شماره خبر: 3719