نمایش خبر
محدودیت وصول چک‌های طرح قدیم از شهریور 97

با توجه به دستور بانک مرکزی، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ تبادل چک‌های طرح قدیم (غیر صیادی) مشتریان از طریق سامانه چکاوک میسر نخواهد بود و وصول این نوع چک صرفا با مراجعه مشتري به بانک صادرکننده چک، امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به محدودیت‌های اشاره‌شده، به مشتریان محترم بانک خاورمیانه توصیه می‌شود برای تسهیل در مراودات تجاری خود، از دریافت چک‌های طرح قدیم (خصوصا بعد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱) خودداری فرمایند و درصورتی‌که در حال حاضر و یا تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ چک طرح قدیم (برای سررسید ۱۳۹۷/۰۶/۰۱به بعد) دریافت نموده اند، قبل از تاریخ یاد شده، با مراجعه به شعب بانک خود، نسبت به ثبت آن در سامانه چکاوک اقدام نمایند. در غیر این صورت مشتریان برای وصول چک‌های خود می‌باست صرفا به بانک صادر کننده چک مراجعه فرمایند.
همچنین از مشتریان بانک خاورمیانه که داراي دسته‌چک‌های قدیمی هستند؛ درخواست می‌شود با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به تعیین تکلیف چک‌های طرح قدیم و دریافت دسته‌چک صیادي اقدام نمایند.

تاریخ انتشار خبر: 1397/02/31 / شماره خبر: 3345