نمایش خبر
داشتن حساب انفرادی در هر بانک محدود شد

با توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی، افتتاح و نگهداری بیش از "یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض‌الحسنه جاری"، "یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض‌الحسنه" و  همچنین "یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی" برای هر شخص حقیقی مجاز نیست.
بر این اساس بانک‌ها مکلفند از ثبت درخواست دسته‌چک برای حساب‌های مازاد (بیش از یک حساب انفرادی و یک حساب جاری مشترک) اشخاص حقیقی خودداری کنند.
لذا از مشتریان محترم بانک خاورمیانه که مشمول این مقررات می‌شوند؛ تقاضا داریم در اسرع وقت با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به تعیین تکلیف و بستن حساب ‌های مازاد خود اقدام نمایند. گفتنی است در صورت عدم مراجعه مشتری تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ برای تعیین تکلیف و بستن حساب‌های مازاد، بانک موظف است راسا و  به تدریج این حساب‌ها را مسدود و مانده آنها را به یکی از حساب‌های هم ماهیت مشتری، منتقل نماید.


تاریخ انتشار خبر: 1397/02/09 / شماره خبر: 3273