نمایش خبر
اطلاعیه ارزی در مورد تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور

در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت  وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور را به شرح زیر به اطلاع عموم میرساند:
تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر میباشد.
انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافیهای مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات، طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.

تاریخ انتشار خبر: 1397/01/26 / شماره خبر: 3203