نمایش خبر
اطلاعیه ارزی در مورد گروه‌های مجاز دریافت‌کننده ارز

در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397/1/22 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع میرساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:

ارز مسافرتی
ارز درمانی
ارز مأموریت
ارز دانشجویی
ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینههای درمانی اعضای هیأت علمی
ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور
هزینه برگزاری نمایشگاههای بینالمللی
حق‌الوکاله در دعاوی خارجی
اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی
کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حوالهها و ضمانت‌نامههای ارزی
هزینه دفاتر خارج از کشور
هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطلاعاتی
هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهیهای بینالمللی،
هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهوارهای و ارتباطی
هزینه شرکت های بیمه ایرانی
فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
هزینه شرکت در آزمون های بینالمللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار میشود
هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
هزینههای سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی
هزینه حق بیمه هواپیماها
حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
هزینههای انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانههای خارجی
هزینههای انتقال درآمد ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی
هزینههای مطالبه ارز ضمانتنامههای خارجی
هزینههای رانندگان حمل و نقل بین ­المللی
هزینههای فرصتهای مطالعاتی
هزینههای شرکت در دورههای آموزشی خارج از کشور
هزینههای حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بینالمللی
هزینههای انتقال جسد از خارج از کشور و هزینههای وابسته
هزینههای ارزی راه آهن و شرکت های ریلی
هزینههای تبدیل موجودی ریالی حسابهای ایرانیان مقیم خارج از کشور
لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامههای ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

 

 

تاریخ انتشار خبر: 1397/01/26 / شماره خبر: 3201