اخبار و اطلاعیه‌ها

 

1398/01/27 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده (1398/01/27)
1397/12/13 اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام بانک خاورمیانه
1397/04/27 سهامداران عملکرد سال 1396 بانک خاورمیانه را تصویب کردند
1397/04/26 مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۷ بانک خاورمیانه
1397/04/16 مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
1396/10/09 ثبت افزایش سرمایه بانک خاورمیانه
1396/08/10 افزایش سرمایه بانک خاورمیانه تصویب شد
1396/04/28 مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه
1396/04/27 اطلاعیه افزایش سرمایه بانک خاورمیانه
1396/04/21 مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
1395/10/15 آگهی دعوت به عضویت در هیات مدیره بانک خاورمیانه
1395/06/13 شرایط حق تقدم افزایش سرمایه بانک خاورمیانه اعلام شد 
1395/05/17 بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد
1395/04/23 مجمع عمومی عادی بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
1395/04/20 مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 1395 بانک خاورمیانه
1395/04/12 فرم اطلاعات سهامدار برای پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1394/12/29
1395/04/12 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه دوره 12 ماهه منتهي به 1394/12/29
1394/12/08 اولین پیش بینی درآمد هر سهم بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 95/12/30(حسابرسی نشده)
1394/09/15 ترکیب جدید هیات مدیره بانک خاورمیانه تعیین شد
1394/09/03 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده (1394/09/03)
1394/04/13 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
1394/04/10 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
1393/05/15 آگهی تغییر نشانی بانک خاورمیانه
1393/04/10 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/04/10 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/04/10 خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/03/26 فرم اطلاعات سهامدار برای پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/03/26 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/03/26 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1393/03/25 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
1392/10/09 مشخصات اعضاي كميته حسابرسي
1392/09/23 شفاف سازي
1392/04/08 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 5 ماهه منتهي به 1391/12/30
1392/04/01 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1391
1392/03/21 زمانبندي پرداخت سود دوره 5 ماهه منتهي به 1391/12/30
1392/03/20 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 5 ماهه منتهي به 1391/12/30
1391/09/19 توزيع گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام بانك خاورميانه
1391/08/27 صورتجلسه مجمع عمومي موسسين بانك خاورميانه
1391/08/27 آگهی تاسيس بانك خاورميانه
1391/08/11 مجوز تاسیس بانک خاورمیانه