حواله‌های ارزی
حواله های ارزی

انتقال وجوه ارزی عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يکی از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار داخل يا خارج از کشور بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. در مورد دستور پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دریافتی از طرف بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار خارجی به بانک خاورمیانه، بر اساس آخرین ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا،  واریز وجه به نفع ذی‌نفع و یا به حواله‌کرد ایشان، دربانک خاورمیانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از طریق سامانه سوییفت و سپام ارزی انجام می پذیرد.
ارائه خدمات ارزی در زمینه انجام واردات کالا/خدمات با استفاده از سایر روش‌های پرداخت بین‌المللی نظیر ثبت سفارش وصولی اسنادی با بهره‌گیری از کادر مجرب و کارآزموده ارزی از دیگر سرویس‌های قابل ارائه به مشتریان ارزشمند این بانک می‌باشد. خدمات ارزی فوق بر اساس ضوابط و مقررات جاری ارزی است.
صدور حواله‌های ارزی (بازرگانی) با توجه به بخش اول مجموعه مقررات ارزی جهت واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا و یا ارز متقاضی*، امکان‌پذیر می‌باشد.
*ارز متقاضی به ارزهای با منشاء خارجی ذیل اطلاق می‌گردد:
1- ارز حاصل از صادرات
2- ارز حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مفتوحه بر اساس قوانین و مقررات خاص
3- حواله‌ی وارده ارزی خارج از کشور و اسکناس واریز شده به حساب ارزی مشتریان
4- حواله‌های بین بانکی(مشتمل بر موارد موفق)که منشاء ارزی آنها خارجی بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضی در آن درج شده باشد
5-ار‌زهای که بین بانکی نبوده و یا قبلا از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشد