نمایش خبر
رد شدن کلیات بودجه در مجلس

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث کلان و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته در تصویب لایحه بودجه بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود. محمدرضا پورابراهیمی اظهارکرد: انتقادات و مباحث جدی در بحث بودجه ۹۷ وجود داشت و باید اصلاحاتی صورت بگیرد. وی افزود: مباحث کلان و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود. پورابراهیمی تصریح کرد: انتظار بود بتوانیم در لایحه بودجه، هم متنی که دولت داده و هم اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود، رویکرد حل مشکلات اساسی و محوری جامعه و نظام اجرایی کشور همخوانی داشته باشد اما خیلی ها معتقد بودند برای موضوعات اساسی در بودجه راهکار مناسبی دیده نشده و دغدغه مردم به قوت خود باقی است.

او با اسلامی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های نمایندگان مردم در خانه ملت، بازنشستگان کشور هستند که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند و مشکلات متعددی دارند، ادامه داد: مشکلات مربوط به نظام بانکی کشور یکی دیگر از دغدغه‌هاست و باید برای تقویت این نظام و برون رفت از وضعیت کنونی در بودجه موارد مهم و اساسی در لایحه بودجه دیده می شد، در حالی که بودجه به شکل خاص در این حوزه و موضوعاتی شبیه به این ورود نکرده است.
همچنین با اشاره به ابرچالش های نظام اجرایی کشور از جمله محیط زیست و ... افزود: به همین دلیل استنباط نمایندگان این بود که در متن دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق بخش زیادی از ابرچالش هایی که باید نسبت به آن اقدام شود، نشده است. پورابراهیمی گفت: تصمیماتی که در لایحه بودجه اخذ شده بود، مد نظر نمایندگان نبود، مانند تبصره ۱۲ پاداش های پایان خدمت. در حالی که باید در جاهایی استثنائاتی برای افراد متخصص و نخبه باشد و اگر برای جذب آنها کاری نمی کنیم، نباید موجب طرد آنها بشویم. او تصریح کرد: باید برقراری عدالت اجتماعی را در پرداخت حقوق، پاداش پایان خدمت و .. در کشور رعایت کنیم و فرهنگیان را باید ببینیم و در مجموع اعضای هیئت علمی و نخبگان انتقادت جدی به اینگونه مصوبات داشتند که فضایی را فراهم می کند که شاهد خروج سرمایه انسانی از کشور خواهیم بود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه ۹۷، بحث های مربوط به بودجه هایی بود که قرار بود به استان ها اختصاص داده شوند، اظهار کرد: قرار بود ۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع به استان‌ها پرداخت شود تا برای اولویت‌هایی که لازم است، اختصاص دهند و برای هر استان عددی در نظر گرفته شده بود اما نمایندگان برخی از استان ها در جریان نبودند و این امر ناهماهنگی ایجاد کرده بود و عدم همکاری و اطلاع رسانی و یا درگیر کردن مسوولان مجمع استانی با همکارانشان موجب این موضوع شده بود که خوشبختانه در کرمان این مشکل را نداشتیم و مورد تایید همکاران مجمع بود.
ایسنا

تاریخ انتشار خبر: 1396/11/09 / شماره خبر: 3034