نمایش خبر
صدور الکترونیکی ضمانت‌نامه با همکاری ۱۱ بانک

رئیس کل گمرک ایران از همکاری ۱۱ بانک برای صدور ضمانت‌نامه به صورت الکترونیکی خبر داد. فرود عسگری گفت:  تبادل الکترونیک بیمه نامه ها میان شرکتهای بیمه‌ای و گمرک، دریافت ضمانت‌نامه‌های الکترونیک میان گمرک و 11 بانک جمهوری اسلامی ایران از جمله اقدامات مهم در این زمینه است. عسگری از تجمیع بیمه در گمرک خبر داد و گفت: این ها باعث می‌شود،‌در ابتدا واحدهای تولیدی و بخش های ترانزیتی کشور یک بیمه تجمیع را در گمرک امانت می‌گذارند و به دفعات از این بیمه استفاده می‌کنند، این امر باعث تسهیل، تسریع و دقت و کنترل بیشتر در تجارت خارجی و تسهیل تجارت می‌شود.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه گفت: گمرک ایران اظهار مدارک کالا قبل از ورود را در دستور کار دارد، تقریبا 4 روز قبل از حرکت محموله به کشور، مانیفست الکترونیک در زمان بارگیری کالا وصول می‌شود. بر همین اساس تصمیم گرفته شده است، این سرویس را در خدمت همه تجار و تولیدکنندگان قرار گیرد، تا بتوانند از این سرویس استفاده کنند و تشریفات گمرکی قبل از ورود به بنادر کشور انجام شود که توقف محموله‌ها را در گمرکات نداشته باشیم.
ایرنا

تاریخ انتشار خبر: 1396/10/12 / شماره خبر: 2954