نمایش خبر
استفاده از ضمانتنامه بانکی و اوراق خزانه در مزایده‌ها تصویب شد 02-10-96

استفاده از ضمانتنامه بانکی و اوراق بدهی خزانه در مزایده ها در سیصد و سی و پنجمین جلسه هیات عالی واگذاری به تصویب رسید. سیصد و سی و پنجمین جلسه هیات عالی واگذاری با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، مسئولان ارشد اقتصادی و رییس اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست، پیرامون اخذ ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از تضامین شرکت در مزایده به جای واریز سود نقدی بحث و بررسی و تصمیم گیری شد. بر این اساس، شرکت کنندگان از پس می توانند در مزایده ها به جای پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانک یا اوراق بدهی خزانه نیز به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. همچنین در نشست سیصدوسی و پنجم این هیات، در مورد فروش تعدادی از شرکت های زیرمجموعه ایدرو (وزارت صنعت معدن و تجارت) و وزارت جهاد کشاورزی و بانک ها تصمیم گیری شد.
اخباربانک

تاریخ انتشار خبر: 1396/10/02 / شماره خبر: 2920