نمایش خبر
آسیا مقصد اصلی سرمایه‌گذاری جهان 27-09-96

تحلیل های انجام گرفته در حوزه دارایی های جهان نشان می دهد که تا ۸ سال آینده، منطقه آسیا-اقیانوسیه با ۱۴۵ درصد رشد در بخش ورود سرمایه از آمریکا و اروپا پیشی گیرد. به نقل از بلومبرگ انگلیسی، بررسی های اخیر در حوزه دارایی های جهان حاکی از آن دارد که یک روز در میان یک میلیاردر جدید در آسیا برای سرمایه گذاری اضافه می شود. این موضوع منجر به تغییر مسیر سرمایه گذاری جهان به سمت بازارهای نوظهوری شده که در حال پیشی گرفتن از بازارهای سنتی سرمایه گذاری یعنی اروپا و آمریکا هستند. در همین حال برآورد می شود دارایی های تحت مدیریت جهان تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۴۵ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار برسد که این حاکی از رشد ۲ برابری آن و اختصاص سریع ترین رشد به منطقه آسیا-اقیانوسیه در حوزه دارایی های جهان است. 
همچنین پیش بینی می شود تا ۸ سال آینده میزان ورود سرمایه به این منطقه ۱۴۵ درصد افزایش پیدا کند که این رقم بیش از ۲ برابر میزان تخمین انجام گرفته در مورد آمریکای شمالی و اروپا است. بر همین اساس، بعد از اعلام دولت چین در ماه نوامبر برای باز کردن صنعت مدیریت دارایی این کشور روبه خارجی ها؛ اکنون چشم ها به سمت چین است و برآورد می شود که میزان دارایی ها در این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵ برابر شود.
ایبنا

آسیا مقصد اصلی سرمایه‌گذاری جهان
تحلیل های انجام گرفته در حوزه دارایی های جهان نشان می دهد که تا ۸ سال آینده، منطقه آسیا-اقیانوسیه با ۱۴۵ درصد رشد در بخش ورود سرمایه از آمریکا و اروپا پیشی گیرد. به نقل از بلومبرگ انگلیسی، بررسی های اخیر در حوزه دارایی های جهان حاکی از آن دارد که یک روز در میان یک میلیاردر جدید در آسیا برای سرمایه گذاری اضافه می شود. این موضوع منجر به تغییر مسیر سرمایه گذاری جهان به سمت بازارهای نوظهوری شده که در حال پیشی گرفتن از بازارهای سنتی سرمایه گذاری یعنی اروپا و آمریکا هستند. در همین حال برآورد می شود دارایی های تحت مدیریت جهان تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۴۵ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار برسد که این حاکی از رشد ۲ برابری آن و اختصاص سریع ترین رشد به منطقه آسیا-اقیانوسیه در حوزه دارایی های جهان است. 
همچنین پیش بینی می شود تا ۸ سال آینده میزان ورود سرمایه به این منطقه ۱۴۵ درصد افزایش پیدا کند که این رقم بیش از ۲ برابر میزان تخمین انجام گرفته در مورد آمریکای شمالی و اروپا است. بر همین اساس، بعد از اعلام دولت چین در ماه نوامبر برای باز کردن صنعت مدیریت دارایی این کشور روبه خارجی ها؛ اکنون چشم ها به سمت چین است و برآورد می شود که میزان دارایی ها در این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵ برابر شود.
ایبنا

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/27 / شماره خبر: 2909