نمایش خبر
ادغام بانک‌های اروپایی در دستور کار قرار می‌گیرد 21-09-96

رییس نظارت بانک مرکزی اروپا گفت: برای تسریع بخشیدن به رشد اقتصادی اروپا باید بانک های منطقه یورو با یکدیگر ادغام شوند. به نقل از رویترز، «دانیلی نوئی» رییس نظارت بانک مرکزی اروپا گفت: ادغام بخش بانکی منطقه یورو می تواند به سرعت بخشیدن رشد اقتصادی و کاهش بدهی انباشته شده در اروپا منجر شود. وی گفت: بانک مرکزی اروپا بارها در مورد تعداد بیش از حد بودن بانک ها در اروپا شکایت کرده و این موضوع کارآیی بخش بانکداری را کاهش می دهد و سود بانک ها را پایین نگه می دارد. معضلی که بانک های ضعیف را از انتقال کامل سیاست پولی فوق انبساطی بانک مرکزی به اقتصاد واقعی باز می دارد. «نوئی» تصریح کرد: فکر می کنم با بازگشت رشد و انجام کار زیاد که در حال حاضر در ارتباط با وام های غیر فعال (بدون بازپرداخت بهره) صورت می گیرد، شاهد انجام یکسری ادغام ها در بانک ها در داخل و خارج از کشورها خواهیم بود. «دانیلی نوئی» از تلاش های بانک مرکزی اروپا برای کاهش دادن سطح وام های غیرفعال دفاع کرد، اما گفت: دستورالعمل های جدید بر روی اعتباردهی اخیر که ناموزون هستند ممکن است به دلیل گرفتن بازخورد از صنعت چند ماهی به تاخیر بیفتد. با وجود این تأخیر، «نوئی» اظهارداشت که یک طرح پیشنهادی جداگانه ای برای مقابله با تقریبا ۸۰۰ میلیارد یورو (۹۴۳ میلیارد دلار) از اعتباردهی فعلی در سه ماهه اول سال آینده میلادی برنامه ریزی شده، اگرچه کلیات این طرح پیشنهادی همچنان نامشخص است.
اخباربانک

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/21 / شماره خبر: 2892