نمایش خبر
صدور مجوز انتشار ایران چک جدید در سال ۹۶ 14-12-95

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مجاز به تولید ایران چک‌های مورد نیاز کشور در سال ۹۶ کردند. نمایندگان درنشست علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه بانک مرکزی مجاز به تولید و توزیع "ایران چک" های مورد نیاز کشور در سال 96 شد. براساس بند (الف) این تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور منتشر کند.
ایبنا

تاریخ انتشار خبر: 1395/12/14 / شماره خبر: 2082