نمایش خبر
حجم انتشار اوراق بدهی محدود می شود 11-12-95

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد : تلاش برای محدود سازی حجم انتشار اوراق بدهی در دستور کار است و اولویت فعلی حفظ و حمایت از بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است و باید بازار بدهی کنترل شود.
حجم انتشار اوراق بدهی محدود می شود. شاپور محمدی از عرضه اوراق بدهی متناسب با بازار سرمایه خبر داد و افزود: به موجب قانون، عرضه اوراق بدهی تکلیف سازمان بورس است، اما نمی توان نسبت به حجم آن بی توجه بود.
توجه به خواسته سهامداران وظیفه سازمان است و از منافع آنها حفاظت خواهد شد. ماه های گذشته عرضه اوراق بدهی کنترل و محدود شده و بخش خصوصی نیز می تواند با رعایت ظرفیت بازار سرمایه و همچنین با حد تعیین شده، اوراق بدهی منتشر کند. انتشار اوراق بدهی و اوراق با درآمد ثابت، مزایایی را به دنبال داشته و می تواند به تسویه بخشی از بدهی های دولت و نهادهای عمومی کمک کند، اما انتقادهایی نسبت به انتشار اوراق بدهی وجود دارد.
برخی کارشناسان معتقدند: کاهش رونق و افت حجم و ارزش معاملات بازار سهام ناشی از انتشار این اوراق است که نقدینگی را به سوی خود جذب می کند.
اما در مقابل، گروهی دیگر تاکید می کنند که ماهیت اوراق بدهی با سهام تفاوت داشته و اوراق بدهی، مکمل بازار سهام به شمار می روند و رقیب نیست.
سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی اعلام کرد تا پایان سال برنامه ای برای عرضه اوراق بدهی جدید ندارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به خبر انتشار 85 هزار میلیارد ریالی اوراق خزانه جدید از سوی دولت در آینده نزدیک اعلام کرد، این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.
سنا

تاریخ انتشار خبر: 1395/12/11 / شماره خبر: 2078