نمایش خبر
اقزایش سقف برداشت از خودپردازها در روزهای پایانی سال 11-12-95

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرد: روزهای پایانی سال، ثبت 200 میلیون تراکنش روزانه در شبکه بانکی (شتاب و شاپرک) شکسته شود. وی اطمینان داد که تمهیدات لازم برای آماده سازی دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش پیش بینی شده و مردم در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.
به گفته حکیمی، چنانچه بانک ها خواستار برداشته شدن سقف برداشت از خودپردازها در روزهای پایانی سال باشند، این مجوز به آنها داده می شود.
داود محمدبیگی مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در زمینه عملکرد اسفند ماه 94 گفته بود، انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها انجام شد. وی پیرامون حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند 94 توضیح داد: 52 درصد تراکنش خرید، 17درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و بقیه سایر موارد بود.
به گفته مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تعداد تراکنش‌ها در اسفند پارسال نسبت به ماه بهمن 27 درصد و از نظر ارزش 25 درصد رشد داشت
همچنین 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، سه درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بود.
بنکر

تاریخ انتشار خبر: 1395/12/11 / شماره خبر: 2076