نمایش خبر
تنزل کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری 04-09-96

تنزل کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری 
سرمایه صندوق‌ها در کدام بخش متمرکز شده است؟

سهند حمزه‌ئی (رئیس شعبه ظفر بانک خاورمیانه)

منبع

برای دیدن سایر مقالات اقتصادی، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/04 / شماره خبر: 2843