تلفنبانک
تلفنبانک

سرویس تلفنبانک خاورمیانه به منظور گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده و برای مشتریان گرامی این امکان را فراهم می‌کند که به صورت شبانه روزی برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم به انجام رسانند.
مشتریان محترم از طریق تماس با شماره 42557 می‌توانند از خدمات تلفنبانک بهره مند گردند. برخي از مهم ترين خدمات اين سامانه بشرح زير مي‌باشد:

 • اعلام موجودی
 • اعلام صورتحساب
 • اعلام شماره شبای حساب
 • انتقال وجه عادی (بین حساب‌های بانک خاورمیانه)
 • پرداخت قبض (به زودی)
 • عمليات چک ( اعلام وضعیت چک‌های دسته چک مورد نظر)
 • تغییر تنظیمات پیش فرض (شامل تغییر شماره سپرده پیش فرض، تغییر نام کاربری، تغییر رمز اول و دوم تلفنبانک)
 • ارسال فکس صورتحساب

مشتریان می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند.
همچنین اشخاص حقوقي نیز باتکمیل فرم و معرفی نماینده می‌توانند از امکانات تلفنبانک استفاده نمایند.
برخی از مهم ترین خدمات این سامانه جهت اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد:  

 • اعلام موجودی
 • اعلام صورتحساب
 • اعلام شماره شبای حساب
 • عمليات چک ( اعلام وضعیت چک‌های دسته چک مورد نظر)
 • تغییر تنظیمات پیش فرض (شامل تغییر شماره سپرده پیش فرض، تغییر نام کاربری، تغییر رمز اول و دوم تلفنبانک)
 • ارسال فکس صورتحساب

مشتریان می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند. همچنین اشخاص حقوقي نیز با تکمیل فرم و معرفی نماینده می‌توانند از امکانات تلفنبانک استفاده نمایند.