اعضای هیات‌‌مدیره
خسرو نایبی اهرنجانی
رئیس هیات‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد حسابداری، آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو غیر موظف هیات‌مدیره، بانک کارآفرین
  • مدیر نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حسین سلیمی
نایب رئیس هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالتی یوتا، آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره، انجمن مدیران صنایع از سال 1364
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سال 1364 و دو دوره عضو هیات‌رئیسه
  • عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاى تهران و ايران و دو دوره عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران
  • شش دوره عضو هیات‌‌مدیره بانک‌های خصوصى
  • موسس و رئیس هیات مدیره، شرکت ایران گچ (سهامی عام) از سال 1350
  • رئيس انجمن سرمايه گذاری‌هاى خارجى اتاق ايران
پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیات‌‌ و مدیره و مدیرعامل
  تحصیلات
  • دکترای امور مالی (رشته فرعی:اقتصاد)، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  • کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، بانک کارآفرین
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
  • رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)
امیرحسین امین آزاد
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مديريت دولتی، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
روزبه پیروز
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه هاروارد آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت پارس پلیکان فیروزه
  • موسس و مدیرعامل، شرکت MONDUS
  • عضو هیات‌‌مدیره، شرکت بیمه آسیا
  • مدیر بخش تحقیق و توسعه، مجتمع بیولوژیکی گیاهی رعنا
جواد جوادی
عضو هیات‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون مدیرعامل، بانک کارآفرین
  • مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، بانک کارآفرین
پرویز خاکپور
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • رییس هیات‌‌مدیره مهندسین مشاور گنو
  • عضو هیات‌‌مدیره، بانک کارآفرین
  • رئیس هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز
  • عضو هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
  • عضو هیات‌‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری سخت آژند (سهامی عام)
مجید صفریان
عضو علی‌البدل و معاون شعب و پشتیبانی
  تحصیلات
  • کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره، کارگزاری بانک خاورمیانه
  • مدیر ارشد، بانک کارآفرین تا سال 1389
  • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین تا سال 1385
عليرضا عدالت
عضو علی‌البدل و معاون امور بین الملل
  تحصیلات
  • کارشناسی­ حسابرسي، موسسه آموزش عالي حسابداري
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون بين الملل مدير عامل، بانك خاورميانه
  • مدير بين الملل، بانك صنعت و معدن
  • نماينده بانك ميس پيرسون هلند در ايران
  • نماينده لويدز بانك انگليس در ايران
  • مشاغل مختلف ارزي، بانك توسعه و سرمايه گذاري