چاپ        ارسال به دوست

فرصت اصلاح نظام درآمدی با اتکا بر درآمدهای مالیاتی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات به منظور اداره امور کشور و تامین هزینههای جاری اهمیت بسیار زیادی دارد.

امیدعلی پارسا با اشاره به نقش مهم مالیات در شرایط فعلی و وجود تحریم‌ها گفت: در شرایطی که ایران عزیز و سرافراز، از یکی از حساسترین برههها و مقاطع تاریخ معاصر ایران در حال عبور است و دشمنان این سرزمین از تمام توان خود برای هجمهآفرینی و ضربه زدن به کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره میبرند، اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی تهدیدات و فشارهای بینالمللی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحول، پویایی، استقلال و امنیت همهجانبه است؛ به گونهای که بتوان با تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات، اداره امور کشور و تامین هزینههای جاری را به مطلوبترین شکل ممکن به انجام رساند.

بیتردید در این شرایط خطیر، با نوینسازی نظام مالیاتی کشور، پیادهسازی مالیات هوشمند مبتنی بر ریزدادههای اطلاعاتی، مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و همچنین حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمیندار از تولیدکنندگان واقعی، بهترین فرصت برای تحقق آرزوی دیرینه مبنی بر اصلاح نظام درآمدی با اتکا بر درآمدهای مالیاتی را فراهم مینماید و این رویکرد و سیاست بنیادی، امروز به اصلیترین مطالبه ملی و خواست همه ارکان نظام بدل گشته است.

در طی خرداد و تیر ۹۸، شاهد حضور چشمنواز و مشارکت حداکثری مودیان عزیز در امر ارایه داوطلبانه اظهارنامه مالیاتی بودیم که این مشارکت، به وضوح از نهادینه شدن سیاست اقتصاد مقاومتی در سطوح مختلف جامعه و درک و پذیرش شرایط خطیر کشور از سوی مردم دارد که لازم میدانم در این بزنگاه تاریخی و بهرسم قدردانی از موهبت همنوایی مردم با نظام مالیاتی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مودیان محترم مالیاتی که حماسهای ماندگار در عرصه اقتصادی کشور رقم زدند، اعلام داشته و همچنین، عزم و تلاش جهادی همکارانم در اقصی نقاط کشور را که در این دو ماه پر مشغله از سال، جلوه ای از خدمترسانی صادقانه و خالصانه را به نمایش گذاردند، ارج نهم.

امید است که نظام مالیاتی کشور در سایه همدلی و وفاق جمعی ارکان مختلف نظام و همراهی مردم همیشه در صحنه ایران، به غایت خویش که همانا استقلال کامل اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت درآمدهای مالیاتی است، دست یافته و به اهداف والای خود به ویژه تحقق نظام نوین و هوشمند مالیاتی نایل آید.

بنکر


١٣:٣١ - 1398/05/02    /    شماره : ٤٤٨٧    /    تعداد نمایش : ١٠٣