چاپ        ارسال به دوست

افزایش ۴۶ درصدی استفاده از سفته و برات

حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با فروردین ماه امسال ۱۹۵.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹۵.۹ درصد و ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین در ۲ ماه نخست امسال حدود ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

علاوه براین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تعداد ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده در این ماه به ترتیب به اعداد ۸۳.۵ و ۷۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۷۶.۹ درصد و ۹۵.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به عدد ۹۱.۱ رسید. عدد شاخص مربوطه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ معادل ۹۸.۵ بود.

تعداد یکهزار برگ سفته و برات به مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در ۲ ماهه نخست امسال در شهر تهران واخواست شد.

همچنین در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۴ و ۵۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۳ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۲ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به عدد ۸۶.۸ رسید.

ایرنا


١٤:٢٤ - 1398/04/11    /    شماره : ٤٤٠٦    /    تعداد نمایش : ١٣٥