نمایش اخبار
نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 14 منتشر شد

آفتاب خاورمیانه نام نشریه داخلی بانک خاورمیانه است که به همت واحد مدیریت ارتباطات بانک خاورمیانه تهیه می‌شود.
شماره 14 این نشریه (دی 1396) منتشر شده و اکنون در دسترس شماست. شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه آن را دانلود کنید.

تاریخ انتشار خبر: 1396/10/19 ساعت: 10:1 / شماره خبر: 2974